Hem
Minoritetspolitik
Rädda språken
Förvaltningsområden
Judar
Romer
Samer
Sverigefinnar
Tornedalingar
Kontaktinformation:
Sametinget
Box 582
831 27 Östersund 
tel: 063-15 08 59

Ansvarig utgivare & webbredaktör:
Malin Andersson Junkka
malin.junkka@sametinget.se
tel: 070-640 60 06


Den här sidan är ansluten till tjänsten "talande webb". Klicka på bilden för mer information.

Den här sidan är ansluten till tjänsten "talande webb".
Klicka på bilden för mer information.

Språkvårdaren Baki Hasan är också skådespelare och han använde sina erfarenheter och sin känsla för text och form när han skrev den romska grammatikboken. Foto: Jimmy Gustafsson

"Jag är optimistisk trots alla svårigheter"

Det är viktigt med modersmålsundervisning men utan bra läromedel är det svårt för lärarna att motivera sina elever och lära ut ett språk. Språkvårdaren Baki Hasan såg behovet och nyligen släpptes hans grammatikbok i fyra romska varieteter.

”Amen sikljovaja gramtika” heter boken som tagits fram av Språkrådet och Skolverket. Baki Hasan har skrivit ursprungsversionen på arli och sedan har Irene Horvatne översatt till lovari, Jonny Ivanovitch till kalderas och Dimitri Valentin till kale.
- Det blir mycket roligare att lära sig grunderna i ett språk om man får lära sig det på sitt eget språk, säger Baki Hasan.

Boken som riktar sig till barn i mellanstadieåldern är pedagogiskt uppbyggd med frågor och uppgifter som ska säkerställa att man förstått vad exempelvis ett verb eller ett adjektiv är. Grammatikboken förklarar helt enkelt ordklasserna och ska hjälpa modersmålslärarna i de olika romska varieteterna att förklara terminologin för barnen.

Baki Hasan menar att det är viktigt för barn att lära sig grunderna i grammatiken på sitt eget modersmål eftersom man då också lättare förstår och kan ta till sig det svenska språket.

Boken har illustrerats av Amanda Eriksson och Baki Hasan säger att han var noga med att det skulle vara detaljer som romska barn kan identifiera sig med.
- Det kulturella är viktigt och jag vill att eleverna ska kunna hitta sig själv och identifiera sig med bilderna. Det skulle inte vara generaliserande men naturligt, som att barnen på bilderna är mörkhåriga.

Och översättarna har fått fria händer att formulera om texten för att den ska passa just deras varietet, bland annat har man bytt namn på barn i boken så att de fått namn som är vanliga i just den romska gruppen.
- Jag testade boken på min tioåriga dotter och hon har också kommit med idéer.

Baki Hasan är språkvårdare i det romska språket på Språkrådet och det märks att han brinner för sitt jobb. Arli som är hans varietet är den största varieteten i Sverige. Många av talarna har rötter i Balkan. Baki Hasan kommer själv från Makedonien och där var hans språk levande men i Sverige märkte han att det var svårare att bevara språket
- Vi lämnar barnen till dagis och skolan, de börjar alltså dagen i en svensk miljö och befinner sig i den till 16-17-tiden och många syskon fortsätter prata svenska när de kommer hem. Men min fru är noga med det där. Hon säger till barnen: stopp, inte svenska i hemmet, berättar Baki Hasan.

Familjen har också lyckats bevara språket och mycket beror på att de bor i Norrköping där många arlitalande bor och det finns ett starkt föreningsliv för romer.
Baki Hasan säger att det är viktigt med modersmålsundervisning för att språket ska utvecklas och leva vidare.
- Men tyvärr finns det inte så många utbildade modersmålslärare. Och problemet är att det inte finns tillräckligt med läromedel och därför skrev jag boken.

Baki Hasan har tidigare skrivit två läseböcker och han hade länge funderat på att det behövdes en romsk grammatikbok. Och för två år sedan dök det upp en ekonomisk möjlighet från Myndigheten för skolutveckling och han kunde börja skriva.
- Känslan för språket stärks och blir mer stimulerande om man känner att man behärskar grammatiken. Det är en viktig språkutveckling att kunna svårare terminologi, säger han.

Hur ser du på språkets framtid?

- Jag är optimistisk trots alla svårigheter. Det är viktigt med minoritetslagen och språklagen och jag tror att det pågår en process där medvetandet om situationen ökar. Det behövs mer läromedel, utbildning och en kulturell och språklig satsning generellt.

Nu planerar Baki Hasan en grammatikbok för äldre årskurser. Han hoppas att politiker och myndigheter ska inse behovet av fler läromedel.
- Det fungerar inte om det ska komma en lärobok vart fjärde år bara för att det just då råkar finnas pengar. Det måste finnas en kontinuitet, säger han.

ANN-HÉLEN LAESTADIUS

Senast ändrad: 2012-06-12
Denna sida kan du inte kommentera.
Översättning

Här hittar du rubrikerna i vänstra spalten översatta till ditt nationella minoritetsspråk. Fler rubriköversättningar kommer. Det här ett ett första försök att synliggöra språket och det är bara rubrikerna som är översatta. Minoritet.se hoppas kunna utveckla detta framöver.

Språkvårdaren...

Baki Hasan.
Foto: Jimmy Gustafsson
Visste du att...
Romernas språk kallas för romani chib (’romskt språk’), men även för romani, romanes och romska. Arli hör till den största varieteten i Sverige.