Hem
Minoritetspolitik
Rädda språken
Förvaltningsområden
Judar
Romer
Samer
Sverigefinnar
Tornedalingar
Kontaktinformation:
Sametinget
Box 582
831 27 Östersund 
tel: 063-15 08 59

Ansvarig utgivare & webbredaktör:
Malin Andersson Junkka
malin.junkka@sametinget.se
tel: 070-640 60 06


Den här sidan är ansluten till tjänsten "talande webb". Klicka på bilden för mer information.

Den här sidan är ansluten till tjänsten "talande webb".
Klicka på bilden för mer information.

- Vi ska ha en interkulturellt förhållningssätt här och därför är den kulturella biten också viktig, säger pedagogen Kaisa Edvinsdotter. Här med Helmi Kardefelt, 1,5 år. Foto: Nils-Gustav Labba

Dagiset som erbjuder fyra språk

Post/posti står det på brevlådan utanför förskolan Lilla Björn i Kiruna. På två år har Lilla Björn gått från "vanlig"  förskola till språk- och kulturförskola med modersmålsstöd på meänkieli, finska och samiska. Och efterfrågan växer, i dag är en tredjedel av barnen är tvåspråkiga.

För två år sedan skickade personalen på Lilla Björn in en intresseanmälan om att börja erbjuda modersmålsstöd till barnen.
- Kompetensen fanns i huset och till att börja med fick vi in fyra anmälningar om finska, berättar pedagogen Kaisa Edvinsdotter, som själv behärskar riksfinska och tornedalsfinska.

Nu har två år gått och i dag har en tredjedel av barnen, 17 stycken, modersmålsstöd och hela förskolan beteckar sig som en språk- och kulturförskola.
- När vi fick det femte barnet insåg vi att vi måste ha ett hustänk för att det skulle funka, säger Kaisa Edvinsdotter.

Det är inte helt enkelt att hålla tungan rätt i mun alla gånger. Personalen hoppar mellan tre språk, ibland fyra eftersom förskolan precis fått en pedagog som kan samiska.
- Det är svårt att dra gränsen mellan vad som är riksfinska, dialekt och tornedalsfinska ibland, säger Kaisa Edvinsdotter.

Istället för en "vanlig" samling har barnen på Lilla Björn en "bastusamling". De säter sig i en ring och i mitten står en hög med ved som ska föreställa bastuugnen
- När vi går in i "bastun så pratar vi finska eller tornedalsfinska, det är en markering, säger Kaisa Edvinsdotter.

Barnen räknar på finska hur många gånger som de kastar vatten på ugnen. Efter några kast tycker en förskollärare att det räcker och säger att det blev väldigt varmt - på finska förstås. En annan förskolelärare pratar tornedalsfinska med barnen.

Barnen skrattar och har roligt och en del av dem byter språk. Bastustunden fortsätter med sång och dans. Nyinskolade Helmi Kardefelt, 1,5 år, som hittills varit lite avvaktande, börjar också dansa när hon hör musik på sitt modersmål.
- Den här stunden är till för gemenskapens skull. Här är de inte ensamma om att tala finska, de vågar prata med varandra till och med, säger Kaisa Edvinsdotter.

Bastustunden är bara ett av många moment där spårkinlärningen sker. Det mesta sker på avdelningen där barnen blir indelade i olika språknivåer.
- Det skiljer sig mycket mellan barnen, en del har föräldrarar som är finsktalande medan andra kanske har mor- eller farföräldrar som kan finska eller tornedalsfinska, berättar Kaisa Edvinsdotter.

Språkverksamheten finansieras av minoritetsmedel från Kiruna kommun, hittills har förskolan fått 50 000 kronor. Pengarna har gått till vidareutbildning, en studieresa till Haparanda, till litteratur och annat material till barnen. Nu har förskolan ansökt om mer medel men inte fått något besked än.

Orsaken till att förskolan blivit som populär tror Kaisa Edvinsdotter bottnar i att synen på tvåspråkighet förändrats.
- Man ser det som en rikedom istället för en belastning och det är vi också måna om att visa, exempelvis genom att skylta på olika språk.

Lilla Björns första mål var att skapa acceptans för att använda sitt andra på förskolan.
- Det har vi lyckats med och vårt nästa mål att barnen börjar våga prata sitt andra språk med varandra, säger Kaisa Edvinsdotter.

MALIN ANDERSSON JUNKKA

Senast ändrad: 2011-09-08
Denna sida kan du inte kommentera.
Översättning

Här hittar du rubrikerna i vänstra spalten översatta till ditt nationella minoritetsspråk. Fler rubriköversättningar kommer. Det här ett ett första försök att synliggöra språket och det är bara rubrikerna som är översatta. Minoritet.se hoppas kunna utveckla detta framöver.

Lilla Björn
På Lilla Björns förskola uppmärksammar man exempelvis samernas- och Finlands nationaldag. I köket lagas nationalrätter så att barnen lär känna kulturerna på olika sätt.

Alla skyltar är på minst två språk.
Foto: Nils-Gustav Labba
Bastusamling...

...på Lilla Björn.
Foto: Nils-Gustav Labba