Prenumerera på artiklar Nyhetsarkiv Artiklar

Studielådan som redan nått ut till 10 000 elever

[2015-04-20] Erland Kaldaras var med och startade Romska kulturcentret i Malmö. Nu jobbar han där som  kulturansvarig. Lådan som Romska kulturcentret i Malmö åker runt med till skolor är full av saker. Hittills har de fått över 10 000 elever att lära sig om romsk kultur och historia. den är mycket uppskattad bland barnen på skolorna.
Foto: Karin Fingal

«I dag är klyftan för stor»

[2015-05-20] På Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö, får romer hjälp med allt från att skriva CV, till att hitta rätt myndighetskontakt eller få stöttning i egna projekt.
Marian Wydom och Aiijin Werner Karlsson. Foto: Karin Fingal

Viktigt med grammatik på modersmålet

[2015-04-30] Baki Hasan är språkvårdare och skådespelare och har nyligen tagit fram en grammatikbok på fyra romska varieteter.
Foto: Jimmy Gustafsson

8 april- romernas nationaldag

[2015-03-25] Romernas internationella dag firas den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.
Foto: Johan Jeppsson

Ny bok om Rosa Taikon

[2015-03-11] Rosa Taikon - romsk silversmed och hantverkare är en ny bok som presenterar Rosas silversmide och engagemang för mänskliga rättigheter. Brita Åsbrink är författare.

Ung Minoritet vill ha svar från ministern

[2015-03-05] Nu kräver Ung Minoritet svar om sin framtid. De vill diskutera frågan i ett möte med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förelår ett romskt sameting

[2015-02-06] Kommissionen för antiziganism föreslår en permanent romsk institution vars funktion ska likna Sametingets. Kommissionen tillsattes i mars 2014.

Nu ska svenska romers historia synliggöras

[2015-02-04] Svenska romers historia har i stort sett varit osynlig i statliga museisamlingar, men nu ska det bli ändring på det.
Foto: Maria Ekman

Bidrag till romers hälsa

[2015-01-21] I dag har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutat att bevilja totalt 1 350 000 kronor till fem projekt för hälsofrämjande insatser riktade till romer.
Foto: Maria Ekman

Uppsalas första romska filmfestival

[2014-10-31] Fredagen den 14 november är det invigning för Uppsalas första romska filmfestival. Arrangören Domino Kai hoppas att filmfestivalen blir en årlig tradition.
Foto: Jimmy Gustafsson

Rosa Taikon blir hedersdoktor

[2014-10-14] Rosa Taikon utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Hon är känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap.
Foto: Leif Milling

Mer om romer...

Romani chib, som betyder det romska språket,  i Sverige består av olika varieteter: exempelvis kale, lovari, gurbeti, svensk romani (resanderomani), kaldaras, arli, romungri och andra. De olika varieteterna är ömsesidigt begripliga i mycket skiftande grad. Kommunikationen mellan olika varieteter fungerar rätt väl så länge man använder sig av helt romska ord.


 ...2012 uppmärksammades att romer funnits i mer än 500 år i Sverige. Deras väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck.  Romerna har status som nationell minoritet i Sverige med särskilda rättigheter gällande språk och kultur.

...I dag används romska språket av cirka 40 000 svenskar.

Den 8 april är romernas nationaldag. Den firas till minne av den första internationella romska kongressen, som hölls den 8 april 1971 i London.

I dag finns det 50 000 - 100 000 romer bosatta i Sverige. Eftersom Sverige inte har etnicitet som grund för folkbokföring så finns det ingen exakthet när det gäller minoriteters numerär. 

 

Romska grupper

Romerna i Sverige är en heterogen grupp. Det finns många olika romska grupper och olika varieteter av språket romani chib.

Här presenteras några av dem:

Resandefolket, räknas som en del av den romska minoriteten. Har levt i Sverige sedan 1500-talet, kanske ännu längre, och ofta sysslat med hantverk och försäljning. De flesta resande har, tvärtemot vad många tror, varit bofasta. Deras handelsresor har ofta varit korta i området. Resandefolket pratar en form av det romska språket romani.

Romanofolket (resande som ser sig som romer) som kom till Sverige på 1500-talet. Romanofolket har också en egen dialekt, svensk romani.

Svenska romer som kom i slutet av 1800-talet från Ryssland och Frankrike och blev kallade zigenare i Sverige.

Finska romer som kom på 50-talet från Finland. Många förknippar alla romer med den finskromska kulturen, där kvinnorna har typiska romska dräkter, kalédräkten.

Utomnordiska romer kom på 60-talet från Östeuropa, många hade överlevt förintelsen och kom från mycket fattiga förhållanden.

Nyanlända romer har kommit under de senaste 20 åren, oftast från Balkan, Bulgarien och Rumänien, och ofta från mycket fattiga förhållanden.

 

 

 

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.prod3.imcms.net använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?